Поштовани корисници,

Када користите портал или мобилну апликацију Беоком, може се догодити да нам поверите своје личне податке (податке о личности) на обраду или чување. Свако прикупљање, обраду и чување ваших података урадићемо у складу са важећим прописима Републике Србије

Које типове личних података прикупљамо?

Како бисмо вам пружали услуге у складу са Правилима и условима коришћења и обезбедили безбедно коришћење апликације Беоком, прикупљамо три основна типа података: име, презиме, e-mail адресу и број мобилног телефона.

Ово су подаци које нам остављате када креирате кориснички налог на апликацији Беоком.

Подаци које прикупљамо вашим коришћењем апликације Беоком

Подаци о Вашим уређајима

Током коришћења апликације Беоком, можемо прикупити и обрадити податке о уређајима са којих приступате апликацији. Ови подаци могу укључити оперативни систем и његову верзију, јединствене ознаке уређаја, те податке о интернет мрежи са које приступате апликацији Беоком.

Подаци о локацији

Током коришћења апликације Беоком, можемо прикупити и обрадити податке о вашој локацији, путем технологија какве су IP адреса или GPS сензор вашег мобилног телефона.

У које сврхе прикупљамо ваше личне податке?

Идентификација корисника апликације Беоком у смислу корисничког налога потребна је ради обезбеђивања несметаног прављења пријаве и додатне комуникације са оператерима Беоком сервиса искључиво у сврху формирања пријаве код градских служби које су надлежне за решавање проблема.

Како користимо ваше личне податке?

Апликација Беоком податке о личности прикупља и обрађује искључиво у складу са важећим прописима Републике Србије, а у циљу пружања услуга информационог друштва, заштите сопствених легитимних (пословних) интереса, побољшања својих услуга и корисничког искуства, заштите интереса својих корисника, очувања безбедности корисника, те очувања јавног интереса и јавне безбедности.

Ваше идентификационе податке можемо доставити надлежном државном органу само по исправно формулисаном писаном захтеву, у сврху спровођења одређеног поступка.

Ваши лични подаци се чувају у базама и на серверима заштићеним савременим безбедностим технологијама. Приступ вашим подацима и њихову обраду поверавамо искључиво нашим запосленима који су прошли адекватну обуку. Беоком континуирано спроводи мере заштите безбедности ваших личних података, које обухватају савремене радне процесе, коришћење савремених безбедносних технологија, те мере физичке безбедности сервера и друге опреме

У којим случајевима можемо поделити ваше личне податке са трећим лицима?

Беоком може поделити ваше личне податке са трећим лицима у следећим случајевима:

Одређене податке, на основу вашег изричитог пристанка који дајете прихватањем Правила и услова коришћења Беоком сервис приликом регистрације или накнадно, можемо аутоматски поделити са специјализованим технолошким партнерима - суобрађивачима података. Ово су партнери од поверења, који нам помажу да остваримо легитимне пословне интересе и унапредимо услуге које Беоком нуди корисницима. Ове компаније примењују адекватне мере безбедности, а податке ће прихватати и обрађивати на основу уговора са Беокомом и у складу са овом полисом.

То могу бити:

Каква су ваша права у вези са личним подацима које прикупљамо?

У сваком тренутку, имате право на увид у све ваше личне податке које смо прикупили, као и право да затражите да вам доставимо све ваше личне податке које чувамо у складу са важећим прописима Републике Србије.

У сваком тренутку, имате право да измените ваше податке који су нетачни, као и да повучете сагласност коју сте претходно дали за обраду ваших података. Такође, у сваком тренутку имате право да поднесете захтев за брисање ваших личних података. Ограничења од овог права постоје у случајевима када измена или брисање ваших података могу да доведу до спречавања истраге, откривања или гоњења кривичних дела, као и до спречавања остваривања потраживања у грађанским споровима.

У сваком тренутку, имате право на приступ информацијама о сврхама прикупљања и обраде података на апликацији Беоком.

У случају да дође до повреде ваших података која може да представља ризик по вас, имате право да о томе будете обавештени без одлагања.

У случају да сматрате да је неко од ваших права угрожено, можете поднети притужбу Поверенику за заштиту података о личности Републике Србије.

Захтев за достављање ваших личних података које чувамо у складу са важећим прописима Републике Србије, можете поднети путем електронске поште на мејл адресу bks@beograd.gov.rs или поштом на адресу Тиршова 1, 11000 Београд.

Шта се дешава у случају промене ове полисе?

Ова полиса је подложна променама. У случају значајних измена Беоком ће све кориснике обавестити о изменама на активан начин, путем е-маила или јасно уочљивих обавештења. У случају да било које будуће промене ове полисе буду подразумевале умањење ваших права, тражићемо од вас изричити пристанак за наставак коришћења апликације Беоком. У случају промена ове полисе, све раније верзије биће јавно доступне у архиви.